Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” zostało założone w 2003 r. a jego głównym celem jest wspieranie edukacji wśród dzieci i młodzieży, między innymi, poprzez organizowanie konkursów edukacyjnych.
Uprzejmie zapraszamy do kolejnej edycji konkursów:


Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy w zakresie organizacji konkursów edukacyjnych od początku założenia prowadzi współpracę merytoryczną z renomowanymi warszawskimi uczelniami wyższymi:

· Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego
· Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
· Uniwersytetem Warszawskim
· Akademią Sztuk Pięknych

Celem Stowarzyszenia „Pokolenie” jest :
· upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarki, szerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski;
· propagowanie polskich tradycji, obrzędów, kultury regionalnej i zabytków jako wartości ponadnarodowych, rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o miejscu Polski w Europie (zarówno w aspekcie historycznym, jak też współczesnym);

· szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, oraz miejsca i znaczenia Polski na świecie (zarówno w aspekcie gospodarczym, jak też terytorialnym);
· utrwalanie nauki o języku polskim oraz miejscu literatury polskiej w literaturze światowej;
· wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych, aktywizacja miłośników sztuk pięknych, rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyfiką regionu;

Tradycją Konkursów jest nagradzanie zwycięzców Konkursu (w każdej kategorii wiekowej), Szkolnych Organizatorów Konkursu oraz najliczniej reprezentowanych Szkół. Laureaci poprzedniej edycji otrzymali nagrody rzeczowe w postaci notebooków, smartfonów, tabletów, kamer i aparatów cyfrowych, urządzeń wielofunkcyjnych czy bezprzewodowych słuchawek multimedialnych.

Wyrażamy nadzieję, że w Konkursie nie zabraknie Państwa Szkoły,
dzięki czemu umożliwi się uczniom aktywny udział w tej mądrej,
dydaktycznej zabawie.


 


KOMUNIKAT


Zmiana lokalizacji firmy. Nowy

Adres Biura Konkursowego i Organizatora:

Dębówka 48E, 05-870 Błonie
tel. 797 911 747
e-mail: suwikr@suwikr.pl