Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
O Konkursie
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Kultury i Sztuki „SKANSEN” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Ideą konkursu jest :
- szerzenie wśród młodzieży wiedzy o kulturze regionu,
- propagowanie polskich tradycji, obrzędów i obyczajów jako wartości ponadnarodowych,
- rozwijanie twórczości rzemieślniczej i rękodzieła artystycznego charakterystycznego dla folkloru ludowego,
- aktywizacja młodzieży poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy mogą wziąć udział‚ w jednej z form konkursu:
- praca pisemna – maksymalnie 10 kartek w formacie A4 (reportaż, opis, opowiadanie itp.),
- praca graficzna – maksymalnie 30 kartek w formacie od A5 do A3 (album, książka, informator itp.),
- praca rękodzielnicza – dowolny materiał i format (haft, wycinanka, praca w drewnie itp.).

Szkoły, które zadeklarują udział‚ swoich uczniów w konkursie, przesyłają karty zgłoszeń na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Każda zgłoszona szkoła otrzymuje unikatowy kod uczestnictwa, którym oznacza prace indywidualne oraz testy.

Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu jest corocznie ustalany w Regulaminie Konkursu i przesyłany do szkół‚ wraz z zaproszeniem do udziału w Konkursie na początku roku kalendarzowego.

Adres Biura Konkursowego i Organizatora:
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Limanowskiego 15
tel. 22 730-09-47, 720-05-17; fax. 22 730-09-47, 730-55-55
e-mail: suwikr@suwikr.pl